TAIPEI-SCSC

 

TAIPEI-SCSC FAMILY-DAY (2013.Dec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

click SCSC Women on YouTube

 

clickSCSC U10 on YouTube

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TEL. 0932-038-193

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA WOMEN'S SELECT TEAM

TAIPEI TOUR 2010